Carlien de Roy van Zuydewijn

Coaching en Counseling bij Scheiding en Verlies

Afbeelding van Carlien de Roy van Zuydewijn

Over mij

Ooit ben ik in Leiden opgeleid tot meester in de rechten, daarna werd ik gecertificeerd mediator en na het stoppen van mijn echtscheidingspraktijk heb ik mij bekwaamd als coach/counselor op het gebied van scheiding, verlies en rouw. Het werk als coach is niet gemakkelijk, maar wel boeiend, uitdagend en belangrijk. Ieder mens krijgt zijn eigen kruis te dragen. Soms is mijn steun even nodig om dat te kunnen doen. Die steun bied ik graag. Soms is een gesprek voldoende, soms heeft iemand meer nodig. Mijn cliënten bepalen zelf of, waarvoor en in hoeverre zij mij nodig hebben. Ik ben er.

Hoe werk ik?

Tijdens het eerste gesprek wordt aan de hand van wat de cliënt vertelt in overleg een aanpak afgesproken. De cliënt is vrij om desgewenst een coach-/counselingstraject met onmiddellijke ingang af te breken. De verplichting tot betaling van nog onbetaalde declaraties blijft bestaan

Locatie

In de regio Amsterdam of desgewenst elders in het land, in overleg met de cliënt.
Duur van de coaching/counseling: afhankelijk van de wensen van de cliënt.

Tarief

Een coachgesprek kost € 90,00 per uur exclusief btw en eventuele kantoor-/reis- en/of parkeerkosten.
Declaraties: worden na elk gesprek via e-mail toegestuurd aan de cliënt, tenzij na overleg een andere regeling is afgesproken.

Contact

T +31 6 51337379
E info@zuydewijn.nl